Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-2022

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna är 45 och fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Kommunfullmäktige träffas som regel en gång i månaden. Alla kommunfullmäktiges möten är offentliga och vem som helst har rätt att närvara och lyssna på vad som sägs. 

Mandatperioden för kommunfullmäktige är 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Presidium

Kjell Magnusson (C), ordförande
Margaretha Lööf-Johanson (S), 1:e vice ordförande
Kent Ingvarsson (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Socialdemokraterna, 13 mandat

Ledamöter Ersättare
Matilda Wärenfalk                       Veronika Hildingsson
Mattias Nilsson Annika Willaume
Margaretha Lööf-Johanson Morgan Nyberg
Per-Olof Johansson Eva-Lena Karlsson
Henriette Koblanck Kurt Arvidsson
Jerker Nilsson Carina Adolfsson Elgestam
Elisabeth Fransén Björn Samuelsson
Fredrik Jämtin  
Kristina Sjöström  
Bength Andersson
Ella-Britt Andersson
Bertil Johansson
Seita Riikonen  

Centerpartiet, 9 mandat

Ledamöter Ersättare
Johan Åhlund Annika Olsson
Anna-Kajsa Arnesson    Marcus Persson
Monika Löfvin Rosén Annika Henell
Kjell Magnusson Emmy Ahlstedt
Lena Petersén Jessica Jämtin
Hans Sabelström  
Johan Sigvardsson  
Gunilla Karlsson  
Per-Olov Johansson  

Vänsterpartiet, 2 mandat

Ledamöter Ersättare  
Karin Olsson Erik Cardfelt         
Anders Wassbäck Josef Bjerlin

Moderaterna, 11 mandat

Ledamöter Ersättare
Henrik Yngvesson Ulrik Brandén
Carl Dahlin Joakim Sohlberg
Eva Folkesdotter Paradis Britta Palmgren
Elisabeth Schröder Martin Olsson (M)
Günter Ruchatz Magnus Yngvesson
Hans-Ove Görtz Lars Paradis
Pär Palmgren  
Ingela Fredriksson  
Kent Ingvarsson  
Liv Stjärnlöf  
Thomas Danielsson  

Kristdemokraterna, 2 mandat

Ledamöter Ersättare
Bo Sjölin Samuel Sigvardsson
Nina Åkesson Nylander Ann-Marie Jeansson

Liberalerna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Sebastian Hallén            Berne Klysing
  May-Britt Landin

Miljöpartiet, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Eva Traore Dahlberg                                     Monica Orthagen     

 

Sverigedemokraterna, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Olof Nilsson Monika Johansson
Jessica Hellman               Mikael Johansson
Curt Ekvall Kenneth Nilsson
Claus Zaar   
Eric Rosenlund  
Per-Gunnar Olsson  
Sidan uppdaterad 14 september 2020 Kommentera sidan