Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-2022

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna är 45 och fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Kommunfullmäktige träffas som regel en gång i månaden. Alla kommunfullmäktiges möten är offentliga och vem som helst har rätt att närvara och lyssna på vad som sägs. 

Mandatperioden för kommunfullmäktige är 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Presidium

Kjell Magnusson (C), ordförande
Margaretha Lööf-Johanson (S), 1:e vice ordförande
Kent Ingvarsson (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Socialdemokraterna, 13 mandat

Ledamöter Ersättare
Matilda Wärenfalk                       Bength Andersson
Mattias Nilsson Veronika Hildingsson
Margaretha Lööf-Johanson Kurt Arvidsson
Per-Olof Johansson Annika Willaume
Henriette Koblanck Morgan Nyberg
Jerker Nilsson Eva-Lena Karlsson
Elisabeth Fransén
Fredrik Jämtin  
Kristina Sjöström
Javid Shirzad
Ella-Britt Andersson
Bertil Johansson
Seita Riikonen  

Centerpartiet, 9 mandat

Ledamöter Ersättare
Johan Åhlund Annika Olsson
Anna-Kajsa Arnesson    Marcus Persson
Monika Löfvin Rosén Annika Henell
Kjell Magnusson Emmy Ahlstedt
Lena Petersén Jessica Jämtin
Hans Sabelström  
Johan Sigvardsson  
Gunilla Karlsson  
Per-Olov Johansson  

Vänsterpartiet, 2 mandat

Ledamöter Ersättare  
Elisabeth Cima Kvarneke      Karin Olsson            
Anders Wassbäck Erik Cardfelt

Moderaterna, 11 mandat

Ledamöter Ersättare
Henrik Yngvesson Mikael Sundén
Carl Dahlin Hans-Ove Görtz
Eva Folkesdotter Paradis Ulrik Brandén
Elisabeth Schröder Joakim Sohlberg
Günter Ruchatz Britta Palmgren
Agneta Stjärnlöf
Pär Palmgren  
Ingela Fredriksson  
Kent Ingvarsson  
Liv Stjärnlöf  
Thomas Danielsson  

Kristdemokraterna, 2 mandat

Ledamöter Ersättare
Eric Dicksson Jeanette Lindh 
Nina Åkesson Nylander Bo Sjölin

Liberalerna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Sebastian Hallén            Berne Klysing
  May-Britt Landin

Miljöpartiet, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Eva Traore Dahlberg                                     Monica Orthagen     

 

Sverigedemokraterna, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Olof Nilsson Monika Johansson
Jessica Hellman               Mikael Johansson
Curt Ekvall Kenneth Nilsson
Claus Zaar   
Eric Rosenlund  
Per-Gunnar Olsson  
Sidan uppdaterad 27 augusti 2019 Kommentera sidan