Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2014-2018

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna är 49 och fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Kommunfullmäktige träffas som regel en gång i månaden. Alla kommunfullmäktiges möten är offentliga och vem som helst har rätt att närvara och lyssna på vad som sägs. 

Mandatperioden för kommunfullmäktige är 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018.

Ledamöter och ersättare

Ordförande i kommunfullmäktige är Kjell Magnusson (C). 1:e vice ordförande är Kent Ingvarsson (M) och 2:e vice ordförande är Margaretha Lööf-Johanson (S).

Moderaterna, 16 mandat

Ledamöter Ersättare
Henrik Yngvesson Fredrik Gustavson
Eva Folkesdotter Paradis  Anita Karlberg
Ulrik Brandén  Ove Karlesand
Agneta Stjärnlöf Lars Paradis
Sven Stenson Hedy Johnsson
Carl Dahlin  
Thorbjörn Hagström  
Kent Ingvarsson  
Elisabeth Schröder  
Günter Ruchatz  
Gun Karlesand  
Simon Sjöstedt  
Lena Norlander  
Ludvig Hasselbom  

Partilösa

Per Fredriksson  
Pia Schröder

Centerpartiet, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Anna-Kajsa Arnesson Johan Sigvardsson
Hans Sabelström Gunilla Karlsson
Monika Löfvin Rosén Marcus Persson
Gerd Åstrand  
Göran Backrot  
Kjell Magnusson  

Liberalerna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Berne Klysing Sebastian Hallén
  May-Britt Landin

Kristdemokraterna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Nina Åkesson Nylander Jeanette Lindh
  Jonathan Nylander

Socialdemokraterna, 15 mandat

Ledamöter Ersättare
Margaretha Lööf-Johanson Zandra Norén-Olsson
Henriette Koblanck Marianne Johansson
Matilda Wärenfalk Per-Allan Sjöman
Bength Andersson Seita Riikonen
Bo Blad Tommy Eriksson
Jerker Nilsson Syed Arif Zaidi
Stig Salebäck Lars-Göran Abrahamsson
Veronika Hildingsson Håkan Lindqvist
Bertil Johansson  
Fredrik Jämtin  
Kristina Sjöström  
Ulf Magnusson  
Kurt Arvidsson  
Roger Hedh  
Ella-Britt Andersson  

Vänsterpartiet, 2 mandat

Ledamöter Ersättare
Elisabeth Cima Kvarneke May-Anita Brevik           
Ylva Bengtsson Sten-Olof Söderlund

Miljöpartiet, 3 mandat

Ledamöter Ersättare
Anne Wilks Bo Sjölin            
Vakant Liselotte Wetterstrand-Waldenström
Johan P Hammarstedt  

Sverigedemokraterna, 5 mandat

Ledamöter Ersättare
Claus Zaar     Birger Olsson
Anne Oscarsson Olof Nilsson
Eric Rosenlund  
Bertil Eriksson  
Rolf Jönsson  
Sidan uppdaterad 23 maj 2018 Kommentera sidan