Miljö- och byggnadsförvaltning

Förvaltningen ansvarar för frågor inom:

  • Miljöverksamhet
    Ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor, livsmedelstillsyn, klimatfrågor, naturvård och vattenvård med mera.
  • Plan- och byggverksamhet
    Ansvarar för planering av den fysiska miljön. I uppdraget ingår bland annat
    översikts- och detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglovsfrågor, bostadsanpassningsärenden och energiplanering.

Förvaltningen lyder under miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningschef är Staffan Åsén.

Sidan uppdaterad 30 december 2014 Kommentera sidan