Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen och till de kommunala verksamheterna.

  • Ekonomi
  • HR/Lön
  • IT-service
  • Kommunkansli
  • Mark och exploatering
  • Kommunikation
  • Servicecenter
Sidan uppdaterad 18 april 2018 Kommentera sidan