Teknisk affärsverksamhet

Teknisk affärsverksamhet ansvarar för affärsmässiga tekniska verksamheter. I verksamhetens uppdrag ingår bland annat ansvar och/eller samordning av:

  • drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker, hamnar och andra allmänna platser
  • vatten- och avloppsanläggningar
  • fjärrvärmeanläggningar
  • skogsförvaltning
Sidan uppdaterad 22 augusti 2018 Kommentera sidan