Teknisk affärsverksamhet

Sektorn ansvarar för tekniska affärsverksamheter, bland annat underhålls- och driftsplaner, vatten och avlopp, fjärrvärme, vindkraft, park, skog och hamnar.

Sidan granskad 19 februari 2016 Kommentera sidan