Mjuka sektorn (M-verksamheten)

I den mjuka sektorn ingår verksamheterna:

  • Barn- och ungdomsverksamheten
  • Vård- och omsorgsverksamheten
  • Verksamheterna för individ- och familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri och arbetsmarknadsenhet (AME) 

Organisationsschema M-verksamheten

Klicka på bilden för att se den i större format

Sidan granskad 19 oktober 2016 Kommentera sidan