Kultur- och näringslivssektorn

Sektorn ansvarar för frågor kring kultur, näringsliv, bibliotek samt förenings- och fritidsservice.

Sidan uppdaterad 19 februari 2016 Kommentera sidan