Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningschef är kommunchef Ann Willsund.

Förvaltningen är indelad i fyra sektorer.

Mjuka sektorn (M-verksamheten)

I den mjuka sektorn ingår verksamheterna:

  • Barn- och ungdomsverksamheten
  • Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS, arbetsmarknadsenhet (AME) och integration

Teknisk affärsverksamhet

Ansvarar för affärsmässiga tekniska verksamheter, bland annat underhålls- och driftsplaner, vatten och avlopp, fjärrvärme, vindkraft, park, skog och hamnar.

Kultur- och näringslivssektorn

Sektorn ansvarar för frågor som rör kultur, näringsliv, bibliotek samt förenings- och fritidsservice.

Verksamhetsstöd

Sektorn är ett stöd till den politiska organisationen och till de kommunala verksamheterna. Här ingår följande verksamheter:

  • Kommunkansli
  • HR/Lön
  • Kommunikation
  • Risk och säkerhet
  • Servicecenter
Sidan uppdaterad 9 maj 2017 Kommentera sidan