Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Förvaltningar, sektorer och verksamheter

Förvaltningar, sektorer och verksamheter

Mörbylånga kommun har två förvaltningar. Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga de politiska besluten. 

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningen består av:

  • Mjuka sektorn (M-verksamheten)
  • Kultur- och näringslivssektorn
  • Teknisk affärsverksamhet
  • Verksamhetsstöd
  • Ekonomi och redovisning
  • Mark och exploatering

Förvaltningschef är kommundirektör Ann Willsund.

Miljö- och byggnadsförvaltning

Förvaltningen lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Förvaltningen är indelad i två verksamheter.

  • Miljöverksamheten
  • Plan- och byggverksamheten

Förvaltningschef är Staffan Åsén.

Sidan uppdaterad 25 augusti 2017 Kommentera sidan