Tidplan

Arbetsgruppen ska ha ett förslag klart i augusti-september och i slutet av året ska kommunfullmäktige i de båda kommunerna fatta beslut om kommunerna ska gå vidare med en eventuell kommunsammanläggning.

Röstar kommunernas fullmäktige för att gå vidare med en sammanläggning blir det en folkomröstning i frågan i anslutning till valet till europaparlamentet våren/sommaren 2019.

Maj 2018: Informationsmöten på 25 platser

Juni-juli 2018: Sammanställning av synpunkter och utarbetande av förslag till den politiska processen

September-oktober 2018: Diskussion i kommunernas kommunfullmäktige

December 2018: Beslut i respektive kommunfullmäktige

Maj-juni 2019: OM kommunerna beslutar att gå vidare med alternativet "sammanläggning" blir det folkomröstning i samband med valet till Europaparlamentet.

2022: En eventuell Ölands kommun bildas.

Sidan uppdaterad 8 maj 2018 Kommentera sidan