Du är här: Start/Kommun & Politik/Öland en kommun?

Öland en kommun?

Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun? Nu ska frågan utredas igen.

De båda kommunerna på Öland har beslutat att genomföra en utredning om vilken organisation som på bästa sätt möter de utmaningar som kommunerna står inför i framtiden. En folkomröstning genomfördes för tio år sedan där resultatet vart ett knappt nej till en kommunsammanläggning.

Nu ska frågan utredas och diskuteras igen. En arbetsgrupp ska ta fram ett underlag som beskriver de tre olika alternativen. Alternativen är; 1) att kommunerna arbetar vidare som idag, 2) att kommunerna utökar sitt samarbete eller 3) att kommunerna slås samman till en kommun.

Arbetet ska ske i en öppen process där vi strävar efter en delaktighet från så många som möjligt. Öppna möten hålls runt om på Öland under maj månad, dels för att informera om de tre olika alternativen dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda. Här kan du ta chansen och vara med och debattera frågan.

Arbetsgruppen ska ha ett förslag klart i augusti-september och i slutet av året ska kommunfullmäktige i de båda kommunerna fatta beslut om kommunerna ska gå vidare med en eventuell kommunsammanläggning. Röstar kommunernas fullmäktige för att gå vidare med en sammanläggning blir det en folkomröstning i frågan i anslutning till valet till europaparlamentet våren/sommaren 2019.

Sidan uppdaterad 8 maj 2018 Kommentera sidan