Kostenheten

Kontaktuppgifter

Ulrica Svenzén, kostchef

ulrica.svenzen@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 42

Ricard Stolpe, biträdande kostchef

ricard.stolpe@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 38

Telefonnummer till förskolornas kök

Gullvivans förskola i Färjestaden, tfn: 0485-471 92
Skogsgläntans förskola i Färjestaden, tfn: 0485-471 09
Vitsippans förskola i Färjestaden, tfn: 0485-478 03
Algutsrums förskola, tfn: 0485-474 21
Förskolan Växthuset i Torslunda, tfn: 0485-474 78
Snäckstrands förskola i Färjestaden, tfn: 0485-477 83
Solvändans förskola i Mörbylånga, tfn: 0485-478 37

Telefonnummer till skolornas kök

Färjestadens högstadium, tfn: 0485-472 63
Glömminge skola, tfn: 0485-472 47
Gårdby skola, tfn: 0485-472 23
Torslunda skola, tfn: 0485-472 44
Färjestadens skola, tfn: 0485-472 36
Skansenskolan i Mörbylånga, tfn: 0485-472 97
Alunskolan i Degerhamn, tfn: 0485-473 17
Smaragdskolan i Färjestaden, tfn: 0485-476 07

Telefonnummer till köken inom omsorgen

Äppelvägens kök, tfn: 0485-471 88
Linderos kök, tfn: 0485-471 22
Rönningegårdens kök, tfn: 0485-474 36

Villa Viktoria - Maten till Villa Viktoria levereras från Rönningegårdens kök.

Telefonummer till Pensionärslunch

Du som är pensionär kan i mån av plats äta lunch på Lindero och Alungården i gemenskap med andra. Besök sidan Pensionärslunch för mer information samt telefonnummer dit du ringer och föranmäler dig.

Sidan granskad 27 januari 2022 Kommentera sidan