Du är här: Start/Kommun & Politik/Kontakt Kommun & Politik/Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd


Charlotta Rasmusson

Verksamhetsområdeschef verksamhetsstöd / Administrativ chef / Ställföreträdande kommundirektör
charlotta.rasmusson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 54


Kommunkansli

Beredning och utredning

Arbetsuppgifterna innebär att bereda ärenden genom att ta fram beslutsunderlag men också att svara på medborgarförslag och motioner samt att ta fram, utveckla och följa upp styrande dokument.

Kommunsekreterare

Ansvarar för att kallelser och beslutsunderlag förbereds och skickas till ledamöterna inför sammanträde med utskott, nämnd och kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren ansvarar även för bland annat ärendeberedning, kvalitetssäkring av beslutsunderlag och för protokoll vid sammanträden samt ansvarar för expediering av det justerade protokollet.

Registrator

Arbetar bland annat med diarieföring, expediering av handlingar, arkivering av bevarandehandlingar liksom utlämnande av allmänna handlingar och bedömning av sekretess samt posthantering.

Kontakta oss på kansliet via Servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet vem du söker, ring röststyrd telefonsvarare, "Digitala", 0485-474 74.

Du kan även mejla oss på kommun@morbylanga.se.


Kris och säkerhet

Mörbylånga är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Kris- och säkerhetsarbete handlar om att skapa en organisation som har planer för att hantera olika typer av kriser.

Kontakta oss på kris och säkerhet via Servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet vem du söker, ring röststyrd telefonsvarare, "Digitala", 0485-474 74.

Du kan även mejla oss på kommun@morbylanga.se.


Kost och näring

Enheten ansvarar för mat till förskolor, skolor och omsorgen inom Mörbylånga kommun.

Johan Miedl

Kostchef - Kostenheten
johan.miedl@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 05

Kostenheten

Sidan uppdaterad 21 maj 2019 Kommentera sidan