Till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden 2023-2026

Utbildningsnämnden ansvarar bland annat för utbildning och förskoleverksamhet.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, förskole­klass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. Till skillnad från andra verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän, vilket innebär att nämnden har både ett statligt och kommunalt uppdrag.

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av utbildningsnämndens uppdrag finns i reglementet för utbildningsnämnden.

Presidium

Anna-Karin Almswik (S), ordförande
Jessica Jämtin (C), 1:e vice ordförande
Martin Olsson (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Anna-Karin Almswik (S) Veronika Hildingsson (S)
Kristina Sjöström (S) Anders Eklöv (C)
Patric Cronvall (S) Ylva Hammarstedt (V)
Daniel Smedberg (S) Ellen Yngvesson (M)
Jessica Jämtin (C) Sophie Eriksdotter Forsman (L)
Marin Olsson (M)
Beatrice Solhjort (M)
Nathalia Johansson (KD)
Magnus Österström (SD)

 

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Utbildningsnämnden

Cajsa Beijerstam Torstensson, Nämndsekreterare Socialnämnd och Utbildningsnämnd

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28
Gå till topp