Till innehåll på sidan

Socialnämnden 2023-2026

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare.

En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i reglementet för socialnämnden.

Presidium

Emma Halme (C), ordförande
Katarina Stjernfelt (S), 1:e vice ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Katarina Stjernfelt (S) Lena Ljungberg-Eriksdotter (S)
Anders Waldenström (S) Martin Engström (C)
Tove Rosenqvist (S) Anders Wassbäck (V)
Emma Halme (C) Helen Odenäng (M)
Monika Löfvin Rosén (C) Linda Hammarroth (KD)
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ingela Fredriksson (M)
Monika Johansson (KD)
Per Wåhlstrand (SD)

Sociala utskottet

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Ledamöter

Ersättare

Emma Halme (C), ordförande Monika Löfvin Rosén (C)
Katarina Stjernfelt (S), 1:e vice ordförande Anders Waldenström (S)
Eva Folkesdotter Paradis (M), ledamot Ingela Fredriksson (M)

 

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Socialnämnden

Cajsa Beijerstam Torstensson, Nämndsekreterare Socialnämnd och Utbildningsnämnd

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28
Gå till topp