Till innehåll på sidan

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och bygg­nadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Dessutom hanterar nämnden frå­gor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen samt ansvarar för kartförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag finns i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

Presidium

Michael Jonsson Granstedt (S), ordförande
Johan Sigvardsson (C), 1:e vice ordförande
Hans-Ove Görtz (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Michael Jonsson Granstedt (S) Morgan Nyberg (S)
Carita Svenras (S) Bertil Johansson (S)
Fredrik Jämtin (S) Johan Åhlund (C)
Johan Sigvardsson (S) Ebba-Louise Idermark (M)
Josef Bjerlin (V) May-Britt Landin (L)
Hans-Ove Görtz (M)
Jimmy Odenäng (M)
Bo Sjölin (KD)
Curt Ekvall (SD)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbygg­nadsnämndens arbetsutskott ska bereda ärenden till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Michael Granstedt (S) Carita Svenras (S)
Johan Sigvardsson (C) Johan Åhlund (C)
Hans-Ove Görtz (M) Jimmy Odenäng (M)

 

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Widén, Kommunsekreterare samhällsbyggnad

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28
Gå till topp