Till innehåll på sidan

Kultur- och tillväxtnämnden 2023-2026

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de områden som nämnden ansvarar för både var för sig och gemensamt kan bidra till kommunens tillväxt.

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrå­gor, arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter ingår.

Kultur- och tillväxtnämnden är också samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet, arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd samt trafiknämnd enligt lagen (1978:475) om nämnder.

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av kultur- och tillväxtnämndens uppdrag finns i reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.

Presidium

Per-Olov Johansson (C), ordförande
Elisabeth Fransén (S), 1:e vice ordförande
Liv Stjärnlöf (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Per-Olov Johansson (C) Carina Öst (C)
Lena Petersén (C) Helen Odenäng (M)
Per-Gunnar Olsson (M) Fredrik Johansson (KD)
Liv Stjärnlöf (M) Åke Hagström (V)
May-Britt Landin (L) Lena Ljungberg Eriksdotter (S)
Anders Neigart (SD)
Elisabeth Fransén (S)
Jessica Damgaard-Edström (S)
Håkan Lindqvist (S)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Kultur- och tillväxtnämnden

Lena Sjögren, Sekreterare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-02 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp