Till innehåll på sidan

Leverantör till Mörbylånga kommun eller Ölands kommunalförbund

Krav på e-faktura för alla leverantörer till offentlig sektor, gäller sedan den 1 april 2019, när en ny lag trädde i kraft. Det gäller vid alla inköp, både upphandlade och direktköp, där betalning sker mot faktura.

Att skicka faktura till kommunen eller kommunalförbundet

Fyll i alla uppgifter rätt på fakturan

Var noggrann med att fylla i alla uppgifter på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter skickar vi tillbaka för komplettering och då behöver förfallodatumet ändras. Vår betalningspolicy är 30 dagar efter mottagen faktura, om inget annat avtalats skriftligen mellan kommunen och leverantören.

Fakturareferens

Vi hanterar mottagna fakturor elektroniskt. Fakturareferensen identifierar vem fakturan ska skickas till för elektroniskt godkännande. Referensnummer ska alltid anges av personen som beställer vara eller tjänst av er. Det är ett gemensamt ansvar att beställaren och leverantören säkerställer att fakturareferensen är med på fakturan. Referensnumret behöver anges i avsett fält och är alltid sjusiffriga. Beställarens namn anges på annat ställe på fakturan.

Om du saknar fakturareferens kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör. Saknas fakturareferens kommer fakturan att bestridas och returneras då vi inte vet vem som ska godkänna den innan betalning. Allt för att du som leverantör ska få betalt på förfallodagen.

Elektroniska fakturor

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket:

  • Mörbylånga kommuns elektroniska adress är 0007:2120000704.
  • Ölands kommunalförbunds elektroniska adress är 0007:2220000216

Vi har även möjlighet att ta mot Svefakturor via VAN-leverantören SWEDBANK:

  • till Mörbylånga kommun anges GLN-nummer 7362120000708.
  • till Ölands kommunalförbund anges organisationsnummer (partsID) 2220000216

Skapa e-faktura via ditt eget affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura i ditt befintliga affärssystem. Saknar du den möjligheten går det bra att kostnadsfritt ansluta dig till Visma Proceedo leverantörsportal.

Vill du ha tillgång till Visma Proceedo leverantörsportal, maila

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-09 Publicerad: 2023-05-04 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp