Till innehåll på sidan
Två äldre kvinnor som nöjda ger varandra en high-five och utstrålar glädje.
Allmän

Hemtjänstindex 2023

Resultatet för Hemtjänstindex 2023 är presenterat, vilket är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner.

Indexet bygger på offentliga data, mät-modellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE och kvaliteten mäts inom fyra delområden:

  1. Information
  2. Biståndshandläggning
  3. Utförande
  4. Stöd och utveckling

Resultatet är baserat på flera undersökningar från Socialstyrelsen, exempelvis Nationella brukarundersökningen, E-hälsoenkät och kommunenkät. Det baseras även på kvalitetsregistret Senior Alert och på personalkontinuitet, likväl kommunernas webbplatser. Det sammanvägda resultatet från fyra delområden bildar Hemtjänstindex 2023.

Hemtjänstindex och vad det är baserat på, flera indikatorer uppräknade.

Våra resultat i Mörbylånga för 2023 innebär att vårt sammanräknade indexresultat är övre medel. Vår placering i förhållande till andra kommuner har stigit från plats 181 för år 2022 till plats 104 för 2023.

Vi har förbättrat våra resultat i 3 av 4 delområden och gällande delområde 1-Information har vårt resultat förbättrats avsevärt då vi går från plats 238 till plats 130.

Vårt mest uppseendeväckande resultat är att vi hamnar på plats 7 gällande delområde 2- Biståndshandläggning.

I länet är det bara två kommuner som hamnat högre än oss inom specifika delområden. I delområde 3- Utförande har Emmaboda placerat sig på tredje plats och i delområde 4- Stöd och utveckling har Kalmar knipit en femte placering.

Senast uppdaterad: 2023-12-14 Publicerad: 2023-12-14
Gå till topp