Till innehåll på sidan
Företag och näringsliv

Fortsatt högt betyg till vår myndighetsutövning

För femte året i rad deltar Mörbylånga kommun i SKR-undersökningen Löpande insikt, där olika delar av den kommunala myndighetsutövningen betygsätts av de som har haft ett tillstånds- eller tillsynsärende under året. 24 april offentliggjordes sammanställningen av 2023 års ärenden, och vi fick även denna gång ett högt sammanlagt betyg av våra företagare och medborgare.

Mörbylånga kommun mäter kundnöjdheten hos alla som har haft tillstånds- och tillsynsärenden, inom de områden som undersökningen täcker. 272 företagare och privatpersoner har svarat på hur väl våra handläggare, inom bygglov, miljö och hälsoskydd, livsmedel och serveringstillstånd, sköter sitt uppdrag. Även räddningstjänstens myndighetsutövning inom brandskydd undersöks. Svaren på enkäten räknas om till ett värde på en 100-gradig skala, där det sammanlagda värdet för alla ärenden i Mörbylånga kommun under 2023 landar på imponerande 77, vilket benämns som högt enligt SKR.

– Undersökningen är ett av de mätverktyg som vi använder oss av i vår resa mot ett ständigt förbättrat företagsklimat. Den ger oss inte bara ett nuläge utan också förslag på förbättringsområden, och i vilken ordning de bör prioriteras. Även om resultatet i undersökningen har varit väldigt gott för Mörbylånga kommun under flera år, finns alltid utrymme för att bli lite bättre, säger näringslivschef Peter Marklund.

Vill du veta mer om undersökningen?

Om du vill veta mer om undersökningen kontakta gärna vår näringslivsavdelning.

Peter Marklund, Näringslivschef

AnnaSara Nilsson, Näringslivsutvecklare

Senast uppdaterad: 2024-04-29 Publicerad: 2024-04-26
Gå till topp