Till innehåll på sidan
Ung ensam man som funderar
Stöd och omsorg

ESF-projekt ska arbeta för att förebygga och motarbeta utanförskap

Kalmar län beviljades 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet).

Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

I Mörbylånga drivs projektet av kommunens Arbetslivscentrum. Kontakter har initierats med skola och socialtjänst för att se över möjligheter till stärkt samverkan. Arbetet med att stötta fler deltagare mot arbete och/eller studier är också igång.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information om projektet finns här

Loggor Kommunförbundet Kalmar län Samverkan inkludering anställbarhet Europeiska unionenLokala projektledare i Mörbylånga kommun är Andréas Landtreter och Emelie Karlsson, Arbetslivscentrum.

Senast uppdaterad: 2023-05-22 Publicerad: 2023-05-22
Gå till topp