Till innehåll på sidan
Text: Eldningsförbud. Det är förbjudet att elda.
Allmän

Eldningsförbud i Mörbylånga kommun

Från klockan 12.00 fredagen den 26 maj gäller eldningsförbud i Mörbylånga kommun. Förbudet att elda gäller tills annat meddelas.
  • Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.
  • Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att dessa är avgränsade med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas. Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Den som avsiktligt eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Foreskrift om beslut (PDF

Mer information

På kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats finns alltid aktuell information om vad som är förbjudet eller tillåtet.

Mer information om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-06-13 Publicerad: 2023-05-29
Gå till topp