Till innehåll på sidan
Avslutad

Vattenavstängning på Krassegatan med omnejd

Uppdatering tisdag 10 oktober: Arbetet med att byta ledningen och ventilen tar längre tid än beräknat. Berörda abonnenter kommer därför vara utan vatten till klockan 16.00, då arbetet beräknas vara slutfört och vattnet åter kan sättas på i ledningsnätet.

 

Uppdatering måndag den 9 oktober: I samband med bytet av den läckande vattenledningen och intilliggande avstängningsventil kommer vattenförsörjningen påverkas för intilliggande abonnenter, samma som berörts av föregående veckas avstängningar. Avstängningen sker på tisdag den 10 oktober och börjar vid 9.30. Abonnenterna beräknas ha vattnet tillbaka senast klockan 13. Under avstängningen kommer ett dricksvattensläp finnas placerat vid cykelvägen mellan Krassegatan och Piongatan.

Att tänka på:

  • Tappa upp vatten för husbehov eller nyttja dricksvattensläpet.
  • Starta inte disk- och tvättmaskiner.
  • Låt kranarna vara stängda som vanligt eftersom vattnet släpps på när arbetet är avslutat.
  • Om vattnet är missfärgat efter avstängningen, låt det rinna en stund tills det blir klart. Missfärgningen är inte farlig. Vattnet blir missfärgat då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningar.
  • Det kan vara bra att vänta med vittvätt direkt efter avstängningen.

Du som berörs av avstängningen och är registrerad via kommunens SMS-tjänst för samhällsinformation kommer få ett sms om avstängningen.

 

Uppdatering fredag den 6 oktober: Vattenläckan är lokaliserad och tillfälligt åtgärdad. Ytterligare en avstängning planeras i samma område då vattenledningen från läckplatsen till tidigare nämnda avstängningsventil byts ut. Vattenavstängningen beräknas ske under den första halvan av nästkommande vecka, troligen dagtid under tisdag eller onsdag. Under avstängningen kommer ett dricksvattensläp sättas ut på cykelvägen mellan Krassegatan och Piongatan så att berörda hushåll har fortsatt tillgång till vatten. Uppdatering sker på hemsidan och genom SMS-utskick när mer information finns.

 

Ursprungligt meddelande: En mindre läcka har uppstått på Krassegatan och vattenförsörjningen kommer därför att påverkas för boende på Piongatan, Orkidégatan, Kaprifolgatan, Krassegatan och Ljunggatan. Planen är att laga läckan under fredag från 9.00, men om läckan visar sig vara större än befarat kan det bli aktuellt att åtgärda den akut under torsdag eftermiddag. Meddelandet uppdateras när vi vet mer.

I samband med avstängningen byts en intilliggande avstängningsventil så att färre hushåll drabbas om en ny läcka skulle uppstå på samma plats.

Att tänka på:

  • Tappa upp vatten för husbehov.
  • Starta inte disk- och tvättmaskiner.
  • Låt kranarna vara stängda som vanligt eftersom vattnet släpps på när arbetet är avslutat.
  • Om vattnet är missfärgat efter avstängningen, låt det rinna en stund tills det blir klart. Missfärgningen är inte farlig. Vattnet blir missfärgat då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningar.
  • Det kan vara bra att vänta med vittvätt direkt efter avstängningen.

Du som berörs av avstängningen och är registrerad via kommunens SMS-tjänst för samhällsinformation kommer få ett sms om avstängningen.

Område som påverkas av vattenavstängningen.

Senast uppdaterad: 2023-10-10 Publicerad: 2023-10-04
Gå till topp