Till innehåll på sidan
Pågående

Vägavstängning i Norra Kvinneby

I samband med utbyggnaden av det kommunala dricks- och spillvattennätet i Norra Kvinneby kommer Frösslundavägen att stängas av. Avstängningen sker initialt i höjd med Norra Kvinneby 221, cirka 650 meter väster om väg 925, och flyttas sedan västerut allteftersom arbetet fortskrider. Totalt kommer 320 meter väg stängas av i olika omgångar.

Trafik till och från målpunkter väster om avstängningen leds om via den norra grusvägen genom Frösslunda.

Senast uppdaterad: 2023-12-08 Publicerad: 2023-12-08
Gå till topp