Sammanhållen bebyggelse

Inom "sammanhållen bebyggelse" gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att all ny- om och tillbyggnation kräver bygglov (med undantag av jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader som är befriade

Inom "sammanhållen bebyggelse" gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att all ny- om och tillbyggnation kräver bygglov (med undantag av jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader som är befriade).

I Mörbylånga kommun gäller sammanhållen bebyggelse för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter. Även lador, logar, uthus och andra komplementbyggnader ingår i den sammanhållna bebyggelsen.

Beslutet om sammanhållen bebyggelse fattades av kommunfullmäktige den 17 februari 2015.

Kartor i Infovisaren - markera rutan Sammanhållen bebyggelse (öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterad 2 mars 2015 Kommentera sidan