Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Planer som vunnit laga kraft/Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl

Planprogram för Strandskogen har tagits fram för att belysa den viktiga vattenresurs som finns i Strandskogen och redovisa hur kommunen avser skydda vattentäkten. Programmet utreder områden för ny bebyggelse och åtgärder på vägsystemet. Programmet utreder också hur det är möjligt att skydda och ta hänsyn till platsens unika natur- och rekreationsvärden.

Planprogram godkändes av kommunfullmäktige den 25 november 2014.

Sidan uppdaterad 5 december 2014 Kommentera sidan