Enkät - Planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn

I denna enkät är det möjligt att välja flera svarsalternativ.

Om du har möjlighet får du gärna skicka in inspiration ifrån andra platser som visar på hur du vill att Mörbylånga ska utvecklas. Skicka e-post till miljobygg@morbylanga.se

Tack för din medverkan!

Planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn

Fält markerade med * måste fyllas i.

1. VAD TYCKER DU OM MÖRBYLÅNGAS PARKER OCH REKREATIONSOMRÅDEN (se bilden ovan)?Ange i en skala från 5 - 1, där 5 är "fungerar bra" och 1 är "fungerar dåligt".
2. VILKA FUNKTIONER VILL DU SE I HAMNEN I FRAMTIDEN?

7. HUR TYCKER DU ATT MAN SKA BINDA SAMMAN PLANPROGRAMMETS OLIKA DELOMRÅDEN?


9. HUR VILL DU ATT OMRÅDET KRING ICA, ZOKKER OCH ÅTERVINNINGSCENTRALEN SKA ANVÄNDAS I FRAMTIDEN?
10. HUR VILL DU ATT F.D. HÄSTHOPPNINGEN OCH DEN ÖPPNA YTAN VID SOCKERBRUKSOMRÅDET SKA ANVÄNDAS I FRAMTIDEN?


OM DIG:
Sidan uppdaterad 19 september 2018 Kommentera sidan