Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Syfte

För området finns ett planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2009-03-18. Tanken med att återigen se över Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn är att undersöka om de markanvändningar som övergripande fastslogs 2009 fortfarande är aktuella.

På dessa år har en viss utveckling skett i Mörbylånga och nya förutsättningar och frågeställningar har även uppkommit. Hittills framkomna ämnen är:

  • Gestaltningen av ett kustskydd runt Mörbylånga köping. Detta med anledning av att stora delar av Mörbylånga köping ligger på marknivåer som i framtiden riskerar att översvämmas enligt rapport ifrån SMHI.
  • Användning och gestaltning av Mörbylånga hamn i delområde 1, som idag består av byggnader som i många fall står tomma. Här finns intresse ifrån en extern exploatör att huvudsakligen bygga bostäder, hotell, fritidsanläggning med främst simbassänger samt parkering till området m.m. 
  • Norra Viken i delområde 2 är detaljplanelagt som ett nytt bostadsområde och delvis utbyggt.
  • I delområde 3 finns en stor yta avsatt för evenemang och parkområde. Hur används och aktiveras detta område på bästa sätt? Finns det utrymme för förtätning?

Utställning på Mörbylånga bibliotek

En modell över programområdet finns utställd på Mörbylånga bibliotek.

Programskede

Planprogrammet har varit på samråd 20 augusti - 5 november 2018.

Sidan uppdaterad 16 november 2018 Kommentera sidan