Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Välkommen att lämna synpunkter och diskutera framtida utformning av Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn! Samrådet pågår till och med 5 november 2018.

Syfte

För området finns ett planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2009-03-18. Tanken med att återigen se över Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn är att undersöka om de markanvändningar som övergripande fastslogs 2009 fortfarande är aktuella.

På dessa år har en viss utveckling skett i Mörbylånga och nya förutsättningar och frågeställningar har även uppkommit som kommer att diskuteras. Hittills framkomna ämnen är:

  • Gestaltningen av ett kustskydd runt Mörbylånga köping. Detta med anledning av att stora delar av Mörbylånga köping ligger på marknivåer som i framtiden riskerar att översvämmas enligt rapport ifrån SMHI.
  • Användning och gestaltning av Mörbylånga hamn i delområde 1, som idag består av byggnader som i många fall står tomma. Här finns intresse ifrån en extern exploatör att huvudsakligen bygga bostäder, hotell, fritidsanläggning med främst simbassänger samt parkering till området m.m. 
  • Norra Viken i delområde 2 är detaljplanelagt som ett nytt bostadsområde och delvis utbyggt.
  • I delområde 3 finns en stor yta avsatt för evenemang och parkområde. Hur används och aktiveras detta område på bästa sätt? Finns det utrymme för förtätning?

Samrådsmöten

Möten med allmänheten kommer att hållas enligt följande:

  • Tisdag 28 aug kl 18. Stadsvandring. Vi möts vid Zokker och går mot hamnen.
  • Måndag 24 sept kl 18:30. Möte på Mörbylånga biblioteket (samlingsrummet i källaren).
  • Tisdag 23 okt kl 18:30. Möte på Mörbylånga biblioteket (samlingsrummet i källaren).

Utställning på Mörbylånga bibliotek

En modell över programområdet finns utställd på Mörbylånga bibliotek. Här finns även tryckt information om planprogrammet.

Synpunkter på planprogrammet

Alla som är berörda av planprogrammet är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 5 november 2018.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. 
E-posta dina synpunkter till oss på adress: miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Det går även bra att lämna sina synpunkter kring planprogrammet för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn via vår webbenkät.

Sidan uppdaterad 2 augusti 2018 Kommentera sidan