Parkeringsutredning

Syftet med parkeringsutredningen är att studera parkeringsbehovet samt visa på parkeringens ytanspråk för den tillkommande samt befintliga exploateringen inom planområdet. Parkeringsutredningen föreslår parkeringstal och presenterar en rad enkla strategier med syfte att stötta kommunens mål om "Ett tätare, mer levande och gångvänligt Färjestaden".

Olika förslag på hur parkeringsbehovet kan lösas presenteras schematiskt. Vidare har förslag på förhållningssätt till hur parkering bör planeras för att verka i riktning med lokala, regionala och nationella mål tagits fram.

Sidan uppdaterad 15 oktober 2020 Kommentera sidan