Kompostering av matavfall

Att kompostera sitt eget matavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

En skriftlig anmälan med beskrivning av komposteringen ska göras till Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).

Sidan granskad 9 februari 2018 Kommentera sidan