Kompostering av matavfall

Att kompostera sitt eget matavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. En skriftlig anmälan med beskrivning av komposteringen ska göras till Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).

Sidan uppdaterad 28 juni 2012 Kommentera sidan