Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Dricksvatten och avlopp/Utbyggnad av kommunalt VA/Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby och Gårdby

Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby och Gårdby

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

SYJU
 

Under åren 2015-2020 bygger vi överföringsledningar för vatten och spillvatten ("avlopp") mellan Färjestaden, Norra Möckleby och Gårdby. Projektet har hög prioritet i den kommunala VA-planen eftersom befintliga reningsdammar i Gårdby och Norra Möckleby är överbelastade. Detta har i princip resulterat i ett byggstopp för området. Huvudmålet är därför att ansluta de befintliga reningsdammarna till en överföringsledning som kan föra spillvattnet vidare till reningsverket i Färjestaden. Genom denna byggnation skapas möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden samt förutsättningar till att ansluta ytterligare prioriterade områden till överföringsledningen.

I samband med anläggande av överföringsledningen passar vi på att ansluta de byar som vi passerar till kommunalt vatten och spillvatten. Detta gäller främst Tävelsrum, Bostorp, Bröttorp, Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck.

Projektarbetet består av fyra etapper:

 • Etapp 1: Kåtorp - Tveta
  Anslutning av Tävelsrum. Blev färdigställd i november 2015.
 • Etapp 2: Tveta - Norra Möckleby
  Anslutning av Bostorp och Bröttorp. Entreprenadarbeten pågår med PEAB som entreprenör. Blev färdigställd i maj 2016 (se bild från invigningen).
 • Etapp 3 Norra Möckleby - Gårdby
  Anslutning av Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck färdigställdes hösten 2018.
 • Etapp 4 Dörby - Dörby malm
  Anslutning av Dörby och Dörby malm beräknas färdigställas under 2020.
 •  
2)	Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2 Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2.

 

Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2. Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan