Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Utbyggnad av kommunalt VA/Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby och Gårdby

Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby och Gårdby

Under åren 2015-2019 bygger vi överföringsledningar för vatten och spillvatten ("avlopp") mellan Färjestaden, Norra Möckleby och Gårdby. Projektet är det högst prioriterade i den kommunala VA-planen eftersom befintliga reningsdammar i Gårdby och Norra Möckleby är överbelastade. Detta har i princip resulterat i ett byggstopp för området. Huvudmålet är därför att ansluta de befintliga reningsdammarna till en överföringsledning som kan föra spillvattnet vidare till reningsverket i Färjestaden. Genom denna byggnation skapas möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden samt förutsättningar till att ansluta ytterligare prioriterade områden till överföringsledningen.

Ledningsarbeten i Vitsippsvägen, Tveta, Etapp 1. Ledningsarbeten Vitsippsvägen, Tveta, Etapp 1

I samband med anläggande av överföringsledningen passar vi på att ansluta de byar som vi passerar till kommunalt vatten och spillvatten. Detta gäller främst Tävelsrum, Bostorp, Bröttorp, Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck.

Projektarbetet består av tre etapper:

 • Etapp 1: Kåtorp – Tveta.
  Anslutning av Tävelsrum. Blev färdigställd i november 2015.
 • Etapp 2: Tveta - Norra Möckleby.
  Anslutning av Bostorp och Bröttorp. Entreprenadarbeten pågår med PEAB som entreprenör. Blev färdigställd i maj 2016 (se bild från invigningen).
 • Etapp 3 Norra Möckleby – Gårdby.
  Anslutning av Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck. Beräknad byggtid är hösten 2017 till och med hösten 2018. För närvarande pågår projektering.
 • Etapp 4 Dörby - Dörby malm
  Anslutning av Dörby och Dörby malm beräknas färdigställas under 2019.
2)	Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2 Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2.

 

Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2. Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2.
Sidan uppdaterad 15 december 2015 Kommentera sidan