Degerhamns vattenverk

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

J7VV
 

Befintligt vattenverk i Degerhamn uppfördes under 1960-talet och utrustningen är uttjänt. Åtgärder krävs också för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. Underhållsbehovet för verket är så omfattande att kommunen har beslutat att ersätta det gamla med ett nytt vattenverk.

Projektet avser nybyggnad av vattenverk med kapaciteten 820 m³/dygn, med möjlighet att byggas ut till 1175 m³/dygn. Byggnaden blir ca 933 m² och kommer att placeras intill befintligt verk på fastigheten Möckleby 28:1.

Byggnationen beräknas ske april 2017 – hösten 2018.

Entreprenörer: NCC, JC Pool och Elajo.

Sidan uppdaterad 16 maj 2017 Kommentera sidan