Taxor för vatten och avlopp

En sammanfattning av de vanligaste taxorna för vatten och avlopp.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2020 och anges inklusive moms.

Anslutningsavgifter

Max tomtyteavgift är 1500 kvm för fastigheter med max 2 lägenheter.

  Tomtyteavgift (kvm) Anslutningsavgift
Vatten, spill- och dagvatten 65:71 167 294:-
Vatten och spillvatten 52:57 137 122:-
Vatten 19:71 76 478:-
Spillvatten 32:86 96 791:-
Dagvatten (tillkommande) 13:14 66 320:-

Brukningsavgifter

Kostnaderna avser 1 lägenhet på fastigheten. Vid ytterligare lägenheter tillkommer ett lägenhetspåslag.

Fastigheten är kopplad till kommunens ledningsnät för vatten och har egen avloppsanläggning och där kommunen ej har något avlopp

Fast avgift + lägenhetsavgift 1 674,70:-/år
Avgift per kubikmeter förbrukat vatten 15:00:-

Fastigheten är kopplad till kommunens ledningsnät för spillvatten och har vatten från egen brunn

Permanentboende 5 089,41:-/år
Fritidsboende 3 448,89:-/år

Fastigheten är kopplad både till kommunens ledningsnät för vatten och spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift 3 483,08:-/år
Avgift per kubikmeter förbrukat vatten 37:51

Fastigheten är kopplad till kommunens ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift 4 691,14:-/år
Avgift per kubikmeter förbrukat vatten 37:51

Lägenhetsavgift

För att våra fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare har vi delat upp avgifterna i Fast avgift och Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp.

För ett hyreshus med t.ex. 6 lägenheter betalar man 6 lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, t.ex. kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta som en lägenhet. Om den totala ytan är 500 kvadratmeter blir antalet lägenheter 3,3 som avrundas uppåt till 4 lägenheter.

Servisventilen

För att underlätta vinterhalvåret för fritidshus kan kommunen mot avgift (330 kronor) stänga servisventilen och tömma vattenmätaren. Kostnaden för att endast stänga respektive öppna servisventilen är 151 kronor per gång. Om vattenmätaren fryser sönder och behöver bytas debiterar vi fastighetsägaren med 1 223 kronor. Samtliga mätare ska vara plomberade och får endast brytas av kommunens personal.

Du som fastighetsägare får inte själv öppna eller stänga servisventil i tomtgräns. Det får endast göras av kommunens personal eller av kommunen godkänd handhavare. Ventilen är kommunens egendom. Om fastighetsägaren på något sätt havererar ventilen, reparerar kommunen denna och debiterar faktisk kostnad.

Sidan uppdaterad 13 januari 2021 Kommentera sidan