Ansökan om lån vid VA-anslutning

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns det möjlighet att ansöka om lån till anläggningsavgiften.

Om du som fastighetsägare inte kan finansiera avgiften vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns det enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) möjlighet att ansöka om VA-lån för anläggningsavgiften hos Mörbylånga kommun.

För att få en avbetalningsplan ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter.
 • Fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas.
 • Fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Avbetalning kan ske som längst i 10 år.

Mörbylånga kommun har följande rutin

 1. Fastighetsägaren hänvisas i första hand att kontakta sin bank för finansiering via lån.
 2. Fastighetsägaren skickar in en ansökan om avbetalning på särskild blankett. Underskriven och inskickad ansökan utgör underlag för överenskommelse om avbetalning mellan fastighetsägaren och Mörbylånga kommun. Mörbylånga kommun prövar avbetalningsansökan och kan begära in säkerhet av fastighetsägaren. Normalt är inteckning i fastighet (pantbrev). Fastighetsägaren ansöker om pantbrev hos Lantmäteriet. 
 3. Kommunen lägger upp avbetalningsplan.
 4. Fastighetsägaren debiteras enligt villkorad och överenskommen betalningsplan.
 5. Betalning ska ske 12 gånger per år.
 6. Vid utebliven betalning en månad upphör avbetalningsplanen och fakturan går till inkasso.

Kostnader för avbetalningsplan

På avbetalningssumman tas en ränta ut (referensräntan + 2 procent). Riksbanken kan bestämma om ny referensränta två gånger per år. Läs mer om referensränta på Riksbankens webbplats.

Mörbylånga kommun tar ut följande avgifter: 

 • uppläggningsavgift, 170 kr
 • aviavgift, 50 kr

Om du behöver ta inteckning (pantbrev) har Lantmäteriet följande avgifter:

 • administrationsavgift, 375 kr
 • stämpelskatt (2%) på pantbrevssumman

Läs mer om stämpelskatt och avgifter på Lantmäteriets webbplats.

Ansökningsblankett

Ansökan om lån för anläggningsavgift vid VA-anslutning finns att ladda ned från den här webbsidan. Blanketten ska fyllas i på papper och sedan skickas till kommunen för handläggning.

Skicka din ansökan om VA-lån till:

Mörbylånga kommun
Trollhättevägen 4
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 3 juli 2018 Kommentera sidan