Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Vattenbrist /Det här gör kommunen/Helikopterburna undersökningar efter grundvatten

Helikopterburna undersökningar efter grundvatten

Under tio dagar i september 2016 genomfördes flygningar med helikopter över Öland för att leta nya grundvattenförekomster. Tack vare bra väder och långa flygdagar gick arbetet smidigt och betydligt fortare än väntat.

Undersökningarna gjordes av SkyTEM på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvatten­försörjningen.

Totalt undersöktes cirka 800 kvadratkilometer. Data samlades in från över 100 000 punkter, vilket motsvarar lika många provborrningar.

Nu återstår bearbetning och tolkning av data. Ett preliminärt besked om var det kan finnas större grundvattenresurser på Öland kommer att vara klart i april 2017.

Mätningarna finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjordes i samverkan med Borgholm Energi, Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Utvärdering av resultatet

Genom att jämföra den geofysiska data man får med data från borrhål och t.ex. kalkbrott och kustskärningar kommer den geofysiska modellen att översättas till en geologisk modell. Den geologiska modellen kommer att visa vilka jordlager och vilken bergrund som finns. Dessutom kan man se var det finns större respektive mindre möjligheter för större grundvattenuttag och på vilket djup det salta grundvattnet förekommer.

Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Därefter utvärderar och tolkar SGU fram det slutliga resultatet. Arbetet med att behandla och sammantolka resultaten kommer att göras under 2017-2018.

En liknande undersökning utfördes på Gotland 2013 och 2015 (resultaten från undersökningen 2013).

Foto: SkyTEM Aps Foto: SkyTEM Aps
Sidan uppdaterad 21 september 2016 Kommentera sidan