Vattenledning i Kalmarsund

I juni 2016 stod en vattenledning mellan Revsudden i Kalmar och Stora Rör på Öland färdig. Ledningen kan förse Öland med 900 kubik vatten varje dygn.

Arbetet med vattenledningen kom till stånd efter ett historiskt beslut mellan de tre kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga om att redan till sommaren 2016 ha den klar. Efter en rekordsnabb process sattes den i bruk den 7 juni. Kostnaden beräknas till cirka 10 miljoner kronor.

Vattenledningen förebygger vattenbrist på Öland och ska trygga tillgången av dricksvatten även vid långvarig torka. Den löser dock inte vattenbristen, utan är en del av en rad åtgärder som kommunerna och länsstyrelsen arbetar med för att säkra vattentillgången.

Sidan granskad 20 april 2017 Kommentera sidan