Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Vattenbrist /Det här gör kommunen

Det här gör kommunen för att säkerställa vattenförsörjningen

Kommunen, länsstyrelsen, närliggande kommuner med flera arbetar intensivt med att säkerställa vattenförsörjningen, både på kort och lång sikt.

Detta har vi gjort hittills:

Det här planeras för på längre sikt:

  • Nytt vattenverk i Mörbylånga (i anslutning till södra delen av Mörbylånga samhälle).
  • Se över dikesföretag för eventuella dämningar
  • Borra nya brunnar beroende på vad resultatet från helikopterundersökningarna efter vatten visar
  • Infiltration i Strandskogen
  • Fortsätta utveckla samarbetet i regionen
Sidan granskad 14 september 2017 Kommentera sidan