Frågor och svar om vatten och brunnar

Här har vi samlat frågor och svar om bevattningsförbud och egna brunnar.

Vad innebär bevattningsförbudet i Mörbylånga kommun?

Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, fotbollsplaner, tennisplaner och liknande med spridare eller slang (det är tillåtet att vattna i växthus och trädgårdsodlingar)
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler där volymen är mer än 3 kubikmeter
  • att tvätta bilen hemma med slang.

Vem gäller bevattningsförbudet för?

Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten inom Mörbylånga kommun, oavsett var i kommunen du bor. 

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga. Alla droppar räknas och och vårt grundvatten är vårt gemensamma. 

Vad gäller för näringslivet?

Bevattningsförbudet gäller för alla som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet, med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare. Vi meddelar på vår webbplats www.morbylanga.se, vår Facebooksida "Mörbylånga kommun" och i media/lokalpress när vi häver eller ändrar bevattningsförbudet. 

Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?

Nej. 

Får man fylla vatten i pooler som är nedgrävda, men inte de som är ovan jord?

Bevattningsförbudet gäller alla pooler, även uppblåsbara pooler som rymmer mer än 3 kubikmeter vatten. En liten barnpool är tillåtet. 

Är det tillåtet att fylla en barnbassäng?

Så länge inte poolen eller bassängen rymmer mer än 3 kubikmeter vatten är det ok. 

Är det tillåtet att tvätta husfasader?

Ja, årets bevattningsförbud innebär inte förbud att tvätta fasader. Däremot hoppas vi att fasadtvättarna görs så vattensnålt som möjligt. Om det är möjligt, använd gärna hink och borste istället för vattenslang.

Jag har precis investerat i ny gräsmatta/träd/häck som behöver daglig bevattning. Får jag ersättning av kommunen om den inte klarar torkan?

Nej, det får du tyvärr inte. Ta till vara så mycket regnvatten som möjligt och använd det istället.

Om jag nu inte får tvätta bilen på slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?

Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.

Hur kontrollerar kommunen att folk inte missköter sig?

Kommunen åker inte ut och kontrollerar att bevattningsförbudet följs. Istället handlar det om förståelse och att var och en ska vara sparsam med vattnet. Det stora problemet är bevattning med vattenspridare under långa tider. Det går åt mycket mer vatten med vattenspridare och slang än med vattenkanna.

Vad gör man om man ser sin granne bryta mot förbudet?

Kanske är det så att din granne inte känner till bevattningsförbudet. Om du har möjlighet, prata gärna med din granne. Det kan också vara så att din granne har tillgång till egen brunn och där gäller inte bevattningsförbudet. Det finns alltså ingen att anmäla till om en granne vattnar med vattenslang eller vattenspridare.

Använder kommunen kommunalt vatten till att bevattna planteringar, buskar med mera?

Nej, kommunen använder inte dricksvatten utan istället råvatten, ett vatten som inte uppfyller kravet som dricksvatten.

Kommer kommunen att stå för dunkar att hämta vatten i?

I en akut kris, det vill säga om vattnet tar slut, kommer kommunen köra ut stora vattentankar till platser där behovet finns.

Kommer man att köra hem vatten till personer med hemtjänst som inte kan hämta vid tappningsställen?

Vi gör en individuell bedömning utifrån den hemtjänst som man är beviljad.

Till dig som har enskild brunn

Vad händer om vattnet i min brunn tar slut?

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?

Tar ditt vatten slut kan du hämta dricksvatten vid kommunens tappningsställen. Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära, exempelvis 25-litersdunkar. Tappningsställen finns på följande orter: Karlevi, Färjestaden, Mörbylånga, Norra Möckleby, Södra Möckleby, Grönhögen, Triberga, Gårdby och Björnhovda. Kontakta servicecenter, 0485-470 00, för adresser.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?

Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen "glas och gaffel" är utmärkta. Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på?

Experterna har olika åsikter om det är bra att fylla på en brunn eller inte. Det beror på geologin samt om brunnen är grävd eller borrad. Hur eller hur är detta en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Det finns också en viss risk att vattnet blir grumligt eller bara försvinner till ingen nytta, eftersom brunnsvattnet egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?

Det pågår ett intensivt arbete med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Här kan du följa hur projekten fortlöper.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?

Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare. Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Certifierade brunnsborrare (extern länk till SGU)

Om vattenbristen i Kalmar län

Länsstyrelsen har samlat frågor och svar om vattensituationen i Kalmar län.

Sidan uppdaterad 16 april 2019 Kommentera sidan