Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Pågående projekt/Renoverings- och underhållsprojekt/Kontroll och inventering av dag- och spillvattenanslutningar

Kontroll och inventering av dag- och spillvattenanslutningar i sydöstra Färjestaden

Under vecka 12-26 kommer Svapipe AB på uppdrag av kommunen att kontrollera dag- och spillvattenanslutningar i sydvästra Färjestaden. Syftet med undersökningen är att upptäcka felkopplingar hos hushåll där dagvattnet är kopplat på spillvattennätet och vice versa. På så sätt reduceras mängden tillskottsvatten i reningsverket och risken för källaröversvämning minskar.

Undersökningen kommer huvudsakligen att utföras med en metod som kallas rökning, vilket innebär att ofarlig rök trycks in i ledningsnäten för att se var den tar vägen. På så sätt kan läckor och felkopplingar upptäckas. Vid behov kan även färgning av vatten användas för att spåra vilken väg vattnet tar.

För dig som fastighetsägare i området gäller det att fylla på vattenlåsen för att undvika att röken kommer in i fastigheten. Svapipe AB behöver beträda fastigheten ett flertal gånger under undersökningen för att utvändigt lokalisera och utreda hur stuprör och brunnar är kopplade. Företaget har tidigare skickat ut ett informationsbrev till berörda fastighetsägare som du kan ta del av här.

I samband med att utredningen når ditt område kommer ett meddelande skickas ut via sms till dig som är registrerad via kommunens SMS-tjänst för samhällsinformation. Om du vill ha koll på när din gata ska undersökas kan du registrera dig här.

Sidan uppdaterad 29 mars 2023 Kommentera sidan