Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Nytt vattenverk i Mörbylånga

Nytt vattenverk i Mörbylånga

För att säkra vattenförsörjningen på kort och lång sikt bygger vi ett nytt vattenverk i Mörbylånga.

Vattenverket kommer att baseras på andra vattenresurser än grundvatten för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer därför både råvatten från bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk att renas.

Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Informationsmöten

Under våren har ett antal informationsmöten för allmänheten ägt rum på kommunhuset i Mörbylånga.

Tidplan:

Maj-juni 2018: Mark- och ledningsarbeten.

Augusti-september 2018: Armering och gjutning av grunden (betongplatta).

September-oktober 2018: Montering av väggelement.

Oktober-december 2018: Montering av takelement, takbeklädnad.

December 2018-mars 2019: Plåtarbeten, utvändiga byggnadsarbeten.

December 2018-april 2019: Invändiga byggnadsarbeten och installationer.

Maj-juni 2019: Programmering, provdrift och driftsättning. Färdigställande av mark.

Början av juli 2019: Invigning.

Bild från oktober 2018 när väggarna restes.

 

Bild från januari 2019. Halva tiden för bygget har passerat och den största delen av byggnaden står nu färdig.

 

Bild från januari 2019.

 

Bild från januari 2019. Pumpsystemet installeras.

 

Bild från januari 2019.
Sidan uppdaterad 6 maj 2019 Kommentera sidan