Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Nytt vattenverk i Mörbylånga

Nytt vattenverk i Mörbylånga

För att säkra vattenförsörjningen på kort och lång sikt bygger vi ett nytt vattenverk i Mörbylånga.

Vattenverket kommer att baseras på andra vattenresurser än grundvatten för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer därför både råvatten från bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk att renas.

Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Tidplan:

Maj-juni 2018: Mark- och ledningsarbeten.

Augusti-september 2018: Armering och gjutning av grunden (betongplatta).

September-oktober 2018: Montering av väggelement.

Oktober-december 2018: Montering av takelement, takbeklädnad.

December 2018-mars 2019: Plåtarbeten, utvändiga byggnadsarbeten.

December 2018-april 2019: Invändiga byggnadsarbeten och installationer.

Maj-juni 2019: Programmering, provdrift och driftsättning. Färdigställande av mark.

Början av juli 2019: Invigning.

Bild från oktober 2018 när väggarna restes. Under hösten och vintern kommer även taket att läggas och diverse installationer att genomföras
Sidan uppdaterad 26 januari 2018 Kommentera sidan