Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Nytt vattenverk i Mörbylånga
Skiss över det planerade vattenverket. Illustration: Norconsult

Nytt vattenverk i Mörbylånga

För att säkra vattenförsörjningen på kort och lång sikt ska kommunen bygga ett nytt vattenverk i Mörbylånga.

Vattenverket kommer att baseras på andra vattenresurser än grundvatten för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer därför både råvatten från bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk att renas.

Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på minst 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Detta täcker ungefär 80 procent av vattenbehovet i kommunen under högsäsong.

Vattenverket ska stå klart till sommaren 2019.

Bilden visar en skiss över det planerade vattenverket. Illustration: Norconsult

Sidan uppdaterad 26 januari 2018 Kommentera sidan