Vatten - vårt viktigaste livsmedel

Vattnet vi konsumerar är en del i ett evigt kretslopp som vi måste vara rädda om. Därför är tillgången till rent och friskt dricksvatten en av Mörbylånga kommuns största utmaningar - både på kort och lång sikt.

Somrarna år 2016 och 2018 hade vi historiskt låga vattennivåer med akut vattenbrist som följd. Det blev en tydlig påminnelse om att Mörbylånga kommuns vattenförsörjning är sårbar.

För att nutidens och framtidens generationer ska ha god tillgång till rent och friskt dricksvatten arbetar kommunen med olika insatser och projekt. 

Enkla spartips

Något som dvi alla kan göra varje dag är att tänka på hur vi använder vårt vatten. Oavsett om det är bevattningsförbud eller ej hoppas vi att du behåller dina goda vanor och fortsätter att vara sparsam med vattnet - året om. 

Läs mer om hur du kan vara sparsam med vattnet.

Sidan uppdaterad 16 april 2019 Kommentera sidan