Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Anslutning till VA-nätet

Anslutning till VA-nätet

För att ansluta sin fastighet till de kommunala allmänna vattentjänsterna ska en ansökan göras. Processen ser lite annorlunda ut beroende på om din fastighet tillhör ett så kallat verksamhetsområde (VO) eller inte.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt bestämt område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket Vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Du hittar ansökan om anslutning till VA-nätet här.

Sidan uppdaterad 24 februari 2021 Kommentera sidan