Värmepumpar

Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

G1SF
 

Anmälan ska göras i god tid innan anläggandet av värmepumpsanläggningen sker.

Om borrning för bergvärme kommer att ske närmare än 10 meter från grannfastighet ska du ha ett skriftligt medgivande från grannen, så kallat grannintyg. Detta ska bifogas anmälan.

Värmepumpsanläggning är förbjudet inom inre vattenskyddsområde och tillståndspliktigt inom yttre vattenskyddsområde.

Sidan granskad 9 februari 2018 Kommentera sidan