Värmepumpar

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken. Anmälan ska göras i god tid innan anläggandet av värmepumpsanläggningen sker.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

FDBH
 

Om borrning för bergvärme kommer att ske närmare än 10 meter från grannfastighet ska man skriftligen ha grannens medgivande, så kallat grannintyg. Detta ska bifogas anmälan.

Anläggning av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten är förbjudet Inom inre vattenskyddsområde. Inom yttre vattenskyddsområde är de tillståndspliktiga.

Sidan granskad 13 augusti 2015 Kommentera sidan