Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, verkstäder, lantbruk, reningsverk och avfallshantering. Kommunen har tillsynsansvar för miljöfarliga verksamheter.

Verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken för att få bedrivas. Miljöfarliga verksamheter delas upp i följande prövningsnivåer:

  • A - Verksamhet som ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen
  • B - Verksamhet som ska söka till stånd hos länsstyrelsen
  • C - Verksamhet som är anmälningspliktigt till tillsynsmyndigheten (kommunen)
  • U - Mindre verksamhet som inte är anmälningspliktig

Information om vilka verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd finns att läsa i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (se länk till höger).

Sidan uppdaterad 22 augusti 2013 Kommentera sidan