Eldning

Råd för eldning inomhus och utomhus

Eldning utomhus

Eldning ska alltid ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppstår. Det enda man får elda utan tillstånd eller anmälan är torrt trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel. En förutsättning för att man ska få elda upp sitt trädgårdsavfall är att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende.

Eldning av torrt trädgårdsavfall inom område med detaljplan är endast tillåten under perioden 1 oktober – 31 mars, under förutsättning att det kan ske utan att det stör omgivningen och att det inte är eldningsförbud på grund av brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskrifterna.

Elden och röken kan utgöra en olägenhet för grannarna, både i form av nedsmutsning och hälsopåverkan. Eldning som orsakar sådana olägenheter är inte tillåten enligt miljöbalken. Tänk på era grannar, många får allergiska problem av rök! 

Att elda annat avfall än torrt trädgårdsavfall bedöms som ett miljöbrott.

Informera räddningstjänsten inför större brasor.

Eldning inomhus

Vid eldning inomhus är det viktigt att visa hänsyn genom att använda rätt bränsle, rätt eldningsteknik och att ha en bra eldstad. Ta lärdom av rökens utseende. Kalla dagar ska röken vara vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig. Varma dagar ska röken endast synas som ett värmedaller. Svart rök med kraftig lukt tyder på ofullständig förbränning och giftiga gaser. Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.

Mer information finns i Naturvårdsverkets broschyr ”Elda rätt”.

Naturvårdsverket har samlat smarta råd för smart eldning i kaminer, öppna spisar och kakelugnar, se mer information här.

Räddningstjänsten Sydost

Räddningstjänsten Sydost är räddningstjänsten för kommunerna Borgholm, Mörbylånga, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Emmaboda, Torsås, Nybro och Kalmar.

Räddningstjänsten Sydost (RTSO) är ett kommunalförbund med uppdrag att utföra den räddningstjänstverksamhet som åligger medlemskommunerna enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). RTSO är räddningstjänsten för kommunerna Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Förbundet styrs av en förbundsdirektion som under 2023 består av kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna.

Kontaktinformation och mer info finns på Räddningstjänsten Sydost webbplats. 

Sidan granskad 20 augusti 2019 Kommentera sidan