Miljöskydd

Målen för vår verksamhet är att minska befintliga miljöstörningar och dess påverkan på människa och natur samt att så långt som möjligt förebygga och begränsa nya miljöstörningar. Exempel på miljöstörningar är utsläpp till luft, mark och vatten, buller, skakning och ljus.

Det viktigaste verktyget i miljöskyddsarbetet är Miljöbalken med tillhörande förordningar. Miljöbalken behandlar bland annat utsläpp till luft, mark och vatten och hantering, import och export av kemiska ämnen.  

En hel del verksamheter är anmälningspliktiga till oss och om du undrar över vilka förpliktelser som gäller i olika situationer är du alltid välkommen att kontakta oss.
Sidan granskad 5 februari 2018 Kommentera sidan