Registrering av livsmedelsanläggning

Innan du startar ett livsmedelsföretag ska det registreras av kommunen.

Företaget ska ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Tag kontakt med miljöavdelningen i god tid i förväg för att få information om vad som gäller för ditt företag.

De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter det att anmälan gjorts. 

Om du tar över en livsmedelsverksamhet eller ändrar i din befintliga verksamhet måste du kontakta miljöavdelningen och anmäla en registrering av livsmedelsanläggning. 

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen vid registrering.

Registreringsprocessen

1. Du lämnar in en skriftlig anmälan

Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag, lokalen där verksamheten kommer att bedrivas samt en beskrivning av verksamheten.

2. Miljöavdelningen granskar inlämnat material

Miljöavdelningen granskar inlämnade uppgifter och kontaktar dig inom tio arbetsdagar om eventuella kompletteringar behövs.

3. Miljöavdelningen bekräftar registreringen

När anmälan är komplett registrerar miljöavdelningen verksamheten.

När får verksamheten starta?

En verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in, om inte beslut om registrering ges tidigare.

De flesta verksamheter kommer att kontrolleras samma dag eller i anslutning till uppstart. Vid kontrollen ska lokaler, inredning och utrustning vara ändamålsenliga och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp. Om kontrollen visar på sådana brister att inte alla relevanta krav är uppfyllda kan delar av, eller hela, verksamheten förbjudas.

Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda. Detta gäller även om kommunen inte kontrollerat verksamheten.

Sidan uppdaterad 17 januari 2023 Kommentera sidan