Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radonen kommer in i våra hus genom sprickor och andra otätheter. En annan källa till radon är blåbetong. Det kan även finnas förhöjda halter radon i bergborrade brunnar.

I Mörbylånga kommun finns risk för höga halter av radon framför allt på västra sidan, längs landborgskanten.

Koll på radonhalten?

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten.

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste orsaken till hög radonhalt. Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du vill veta mer om vilka radonhalter som kan finnas i marken där du bor.

Nya radonbidraget ger upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar! Du ansöker via en e-tjänst på boverket.se eller hos länsstyrelsen i det län där huset ligger.

Mer information om radon och om radonbidraget hittar du i broschyren: https://www.boverket.se/contentassets/dbe18ef623924878adfe2c5a94feb086/broschyr_210x210_low.pdf

Gör en radonmätning

Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför rekommenderas att mätningen genomförs i två till tre månader under mätperioden oktober till april.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kortare period är dock bara rådgivande.

Kontaktuppgifter till ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar finns på Swedacs webbplats. Vänd dig direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Riktvärden

Det finns ett riktvärde på 200 Becquerel per kubikmeter luft för radon i inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. Socialstyrelsen har också ett riktvärde för radon i dricksvatten på 1000 Becquerel per liter vatten. Riktvärdet gäller för mindre anläggningar, till exempel enskilda brunnar.

Har du radonhalter över 200 Becquerel per kubikmeter luft i ditt hus behöver du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats kan du söka efter konsulter och entreprenörer som genomgått radonutbildning. De kan svara på tekniska frågor gällande radon samt anlitas för att genomföra åtgärder för att minska halten radon i bostäder.

Sidan uppdaterad 20 mars 2019 Kommentera sidan