Buller

Buller är allt oönskat ljud.

Det finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, krogar med mera. En del buller måste vi dock acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Buller kan negativt påverka vår hälsa. Exempelvis kan buller störa vår nattsömn, leda till irritation och sänka livskvaliteten, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt att inlärningsförmågan försämras. Det finns riktvärden för buller fastställda av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan