Badvatten

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

T6KH
 

Kommunen tar badvattenprover på både kommunala och privata badplatser. Prover tas på badvatten några gånger per månad under hela sommaren.

Provresultaten publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där kan du se badvattnets kvalitet samt vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället.

Sidan granskad 3 juli 2017 Kommentera sidan